Alla inlägg av Pia Rosén

Årsmötet avklarat!

 

Nu har vi haft Årsmötet och styrelsen kunde med glädje konstatera att vi har en god verksamhet på gården och att fjolåret gav ett något bättre resultat än året före.Detta är glädjande och vi är nu i full fart med vårens program!