Om föreningen

Torsögården drivs av den ideella föreningen Forum Torsögården.
Föreningen verkar för ett utökat kulturutbud på Torsö genom att arrangera musik- och kulturevenemang av skilda slag, hålla ett mindre bibliotek och bidra till en ökad besöksfrekvens på Torsö genom rums- och lokaluthyrning i sin fastighet.

Föreningens styrelse består av följande personer:

Ola Sterwin Ordförande
Pia Rosén Sekreterare
Lotta Sterwin Kassör
Ann-Sofie Ringquist Ledamot
Anders Appell Ledamot
Anne-Marie Svensson Ledamot
Anders Rosén Ledamot
Kerstin Hjelmare Suppleant
Vakant Suppleant
Ingemar Carlström Revisor

 

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen kan du skicka ett mail till info@torsogarden.se.