Om föreningen

Torsögården drivs av den ideella föreningen Forum Torsögården.
Föreningen verkar för ett utökat kulturutbud på Torsö genom att arrangera musik- och kulturevenemang av skilda slag, hålla ett mindre bibliotek och bidra till en ökad besöksfrekvens på Torsö genom rums- och lokaluthyrning i sin fastighet.

Föreningens styrelse består av följande personer:
Ola Sterwin, ordförande
Pia Rosén, sekreterare
Lotta Sterwin, kassör
Stefan Andersson, ledamot
Elisabeth Thisner, ledamot
Anders Rosén, ledamot
Vakant, suppleant
Ingemar Carlström, revisor

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen kan du skicka ett mail till info@torsogarden.se.