Viksala

 
Viksala är Torsögårdens mindre samlingssal. Detta rum lämpar sig som matsal vid kurser och läger, sammanträdesrum och grupprum. Här finns en whiteboardtavla och man kan duka för 15-20 personer.